2022 Chinese Chess League

2022 Chinese Chess League Division A Regular-Standard

2022 Chinese Chess League Division A Regular-Rapid

2022 Chinese Chess League (Division A) is ongoing in Fuling, Chongqing.

Preliminary: 12 teams, double round robin, 1 classcial and 1 rapid.

Final: 8 teams, knockout, classical game

Top players: Ding Liren, Bu Xiangzhi, Wei Yi, Ni Hu, Li Chao, Hou Yifan, Ju Wenjun

Liang Ziming

Chinese League Div-A Standard 2022


Chinese League Div-A Rapid 2022

Live games: http://zhibo.zhisai.net/JJLS/

Loading